INTERPUMP GROUP
S.Ilario d ‘Enza, Italija
Interpump Group S.p.A. je najveći svjetski proizvođač profesionalnih klipnih pumpi i pumpi visokog pritiska, te jedna od vodećih grupa koje rade na međunarodnom tržištu sektora hidraulike. Grupa Interpump osnovana je 1977. u Italiji, gdje je vodeća tvrtka grupe Interpump započela vlastitu proizvodnju klipnih pumpi visokog pritiska. Zahvaljujući konceptu kompaktnijih proizvoda i inovativnih materijala, Interpump Group je u nekoliko godina postala najveći svjetski proizvođač klipnih pumpi visokog pritiska, a njihovi proizvodi su postali referentna točka na tržištu. Početkom 90-ih godina počeo je rast Interpump Group počeo i izvan sektora klipnih pumpi, preko akvizicije tvrtki lidera u sektoru proizvodnje profesionalnih strojeva za čišćenje i elektromotora. Od 1997-1999. Interpump Group je ušao u sektor hidraulike akvizicijom nekoliko tvrtki, postavši najveći proizvođač PTO-a. Strategija Interpump Group je dodatno jačanje trenutnog položaja kao vodećeg proizvođača pumpi visokog pritiska, PTO-a i hidrauličkih pumpi, kao i dodatan rast u ovom sektoru preko ciljanih akvizicija.
www.interpumpgroup.it